ข้อตกลง

หากคุณกดตกลง เพื่อเข้าสู่การสมัครสมาชิก แสดงว่าคุณยื่นยันข้อตกลงของเรา

1 ข้อตกลงสามารถเปลียนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า(ทางผู้ดูแลจะพยายามแจ้งทุกช่องทางล่วงหน้า)

2 ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริง ผู้ดูแลสามารถลบ ระงับผู้ใช้ได้ตลอดเวลา

3 ข้อมูลที่โพสลงในที่นี้ ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งรูปภาพ บทความ และอื่นๆ หากทำการโพส ต้องให้เครดิส ชื่อของผู้โพส และลิงค์
4.ข้อมูลที่โพส ผู้โพสต้องรับผิดชอบทั้งหมดผู้ใช้สามารถแจ้งลบได้ ทั้งนี้ผูุ้ดูแล สามารถทำการลบ แก้ไขข้อมูลได้

5.การตัดสินใจของผู้ดูแลถือเป็นที่สิ้นสุด