ฮอนด้า พัฒนา ARC Line สายการผลิตรูปแบบใหม่ครั้งแรกของโลก เริ่มติดตั้งในสายงานการประกอบรถยนต์ที่โรงงานฮอนด้าปราจีนบุรีเป็นแห่งแรก


บทความและรูปภาพทั้งหมดเขียนโดย
http://www.honda.co.th/th/newsrelease/post/arc-line-2016

gunhotnewsขอขอบคุณครับกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - 22 เมษายน 2559 - บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด พัฒนานวัตกรรมสายการประกอบรถยนต์รูปแบบใหม่ ที่มีสายการผลิตหลักรวมกับระบบการผลิตแบบเซลล์ (Cell Production System) เป็นครั้งแรกของโลก โดยเรียกรูปแบบสายการผลิตนี้ว่า ARC Line (Assembly Revolution Cell) และได้เริ่มนำมาใช้ในสายงานการประกอบรถยนต์ (Assembly Line) ที่โรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแห่งแรกของโลก โดยได้เริ่มเดินสายการผลิตไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ARC Line ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ นับเป็นสายการผลิตรูปแบบใหม่ครั้งแรกของโลกที่มีความทันสมัยและโดดเด่น แตกต่างจากระบบสายการผลิตแบบเดิม ด้วยการนำระบบการผลิตแบบเซลล์มารวมไว้ในสายการผลิตหลักเพียงหน่วยเดียว ทั้งนี้ สายการผลิตทั่วไปในปัจจุบัน พนักงานแต่ละคนจะรับผิดชอบ

การประกอบชิ้นส่วนเพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้น โดยเป็นการประกอบชิ้นส่วนให้เข้ากับตัวถังรถยนต์ที่เคลื่อนที่
มาตามสายพานการผลิต แต่ในทางกลับกัน ระบบการผลิตแบบเซลล์นั้น พนักงานหนึ่งคนจะรับผิดชอบ
การผลิตและประกอบชิ้นส่วนในหลายขั้นตอน

สำหรับ ARC 1 หน่วยมีพนักงาน 4 คน ทำงานบนสายพานการผลิตที่มีตัวถังรถยนต์ 1 คัน และชิ้นส่วนประกอบครบเซ็ท เพื่อการประกอบให้เข้ากับตัวถังรถยนต์ โดยพนักงานจะประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ในขณะที่สายการผลิตจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆ พร้อมกับตัวถังรถยนต์ แตกต่างจากระบบสายการผลิตแบบเดิม

ที่พนักงานจะเลือกชิ้นส่วนประกอบให้ตรงกับรุ่นของรถยนต์คันถัดไปที่ไหลมาตาม สายพานการผลิต และต้องเดินไปพร้อมๆ กับตัวถังรถยนต์เพื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เหล่านั้น ดังนั้น สายการผลิตแบบ ARC Line จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการลดการเคลื่อนไหวที่สูญเปล่าของพนักงานในสายการผลิตในขั้นตอนการ ประกอบชิ้นส่วน

นอกจากนี้ สายการผลิตแบบ ARC Line พนักงานหนึ่งคนจะรับผิดชอบการผลิตและประกอบชิ้นส่วนในหลายขั้นตอน จึงทำให้พนักงานได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการผลิตได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น นับเป็นการพัฒนาบุคลากรในสายการผลิตให้มีความเชี่ยวชาญ และสามารถเสนอแนะความเห็นจากทีมการผลิตไปสู่ทีมการพัฒนาได้ในอนาคต

ฮอนด้าจะยังคงมุ่งมั่นเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพื่อส่งมอบยนตรกรรมคุณภาพให้กับลูกค้าฮอนด้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยราคาที่เหมาะสม

สายการผลิตแบบ ARC Line ในโรงงานฮอนด้าปราจีนบุรี

ภาพการทำงานของพนักงานในสายการผลิตบนหน่วย ARC ที่เชื่อมต่อกัน 


เทคโนโลยีสำคัญที่นำมาใช้ใน ARC Line

  • ARC Unit:

ARC 1 หน่วย ประกอบด้วย การทำงานของสายพานการผลิตที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับตัวถังรถยนต์ที่ยึดติดอยู่ บนแพลตฟอร์ม ชิ้นส่วนประกอบตัวถัง และพื้นที่การทำงานสำหรับพนักงานแต่ละคนประจำหน่วยสายการทำงานของพนักงานแต่ ละคนจึงไม่ทับซ้อนกัน ทำให้พนักงานทั้ง 4 คนสามารถประกอบชิ้นส่วนของรถยนต์หนึ่งคันได้พร้อมๆ กัน จึงช่วยลดการเคลื่อนไหวที่สูญเปล่าของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับสายการผลิตแบบเดิม  สำหรับการจัดส่งชิ้นส่วนนั้น สายพานการผลิตมีรูปร่างที่เป็นลักษณะวงกลม ทำให้สามารถลำเลียงกล่องบรรจุชิ้นส่วนเข้าสู่ต้นสายการประกอบ และเก็บกล่องเปล่าที่ปลายสายการประกอบได้ในจุดเดียวกัน จึงช่วยลดจุดการรับและส่งชิ้นส่วนเข้าสู่สายการประกอบ และลดการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการรับและส่งชิ้นส่วนภายในโรงงานได้ ประมาณร้อยละ 10
นอกจากนี้ ARC แต่ละหน่วยยังสามารถเพิ่มเข้าไปในสายการผลิตได้ จึงทำให้โรงงานสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของสายการผลิตให้มีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการผลิตในอนาคต รวมถึงการเพิ่มรุ่นการผลิตได้อีกด้วย

 

  • ระบบพลูโต (Proficiency Learning and Ushering Target for Operator: PLUTO System)

ระบบพลูโตเป็นระบบรองรับการบริหารและการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาระดับทักษะของพนักงานในสายการผลิตแบบ ARC Line ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพการประกอบรถยนต์ในระดับสูง โดย ARC แต่ละหน่วย ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์แทบเล็ตในพื้นที่การทำงาน ที่มีระบบให้คำแนะนำในรูปแบบภาพและเสียง เช่น การชี้แนะลำดับการประกอบชิ้นส่วนที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของพนักงานที่ยังไม่มี ความเชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ พนักงานตรวจสอบคุณภาพจะสามารถตรวจสอบรถยนต์แต่ละคันได้ทันทีที่ Q-GATE ซึ่งเป็นพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพที่อยู่ถัดจาก ARC Line โดยสามารถแสดงข้อผิดพลาดในการประกอบได้ทันที
เมื่อพบข้อผิดพลาดในการประกอบ ระบบจะส่งผลการตรวจสอบกลับไปยังพนักงานผู้รับผิดชอบในสายการผลิต และถ้ามีข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้น ระบบจะแสดงข้อความเตือนบนหน้าจอ เมื่อพนักงานเปิดระบบการทำงานสำหรับการประกอบรถยนต์คันถัดไป ด้วยการทำงานของระบบพลูโตจึงมั่นใจได้ในการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการ ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

 

  • ระบบ DiSC (Distribution Set-pack Control)

ระบบ DiSC ทำงานร่วมกันกับการวางแผนการผลิตในการจัดส่งชิ้นส่วนประกอบไปยังพนักงานใน สายการผลิตแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม ภายในสายงานการควบคุมการรับและส่งชิ้นส่วน ที่อยู่ติดกับ ARC Line เมื่อพนักงานจัดเตรียมชิ้นส่วนประกอบสำหรับรถยนต์คันถัดไป สัญญาณไฟที่ชั้นเก็บชิ้นส่วนจะสว่างขึ้น เพื่อแสดงถึงตำแหน่งของชิ้นส่วนที่จำเป็นในการประกอบ ระบบนี้ช่วยให้การจัดเตรียมชิ้นส่วนเพื่อส่งเข้าสู่สายการผลิตได้อย่างถูก ต้องและแม่นยำ และสามารถรองรับการประกอบรถยนต์หลากหลายรุ่นได้พร้อมๆ กันอีกด้วย


บทความและรูปภาพทั้งหมดเขียนโดย
http://www.honda.co.th/th/newsrelease/post/arc-line-2016

gunhotnewsขอขอบคุณครับ


ผู้โพส: gunhotnews
วันที่: 28 เม.ย. 2559 21:14
จำนวนคนเข้าชมทั้งหมด:3002
หมวด: พูดคุย

 

 

 

 

สุ่มกระทู้

 ทำไมไทยถึงซื้อ เรือดำน้ำ S26T จากจีน  03 ก.ค. 2558 17:33

 ภาพถ่ายแรกกล้อง James Webb กาแล็กซี่ห่าง 4.6 พันล้านปีแสง ไกลที่สุดที่เคยถ่าย  18 ก.ค. 2565 17:23

 นาซ่าเผยภาพเงามืดของดวงจันทร์ที่บังโลก  12 มี.ค. 2559 21:26

 เจาะสเปคเรือดำน้ำ S26T Yuan modified-class ออกหัวหรือก้อย  09 ก.ค. 2558 00:41

 ทำไมบางคนกินกระเจี๊ยบเขียวแล้วจึงถ่ายคล่อง  15 มี.ค. 2559 22:06


1

I simply wanted to post a comment to appreciate you for all the remarkable tips and tricks you are giving out on this website. My particularly long internet investigation has finally been rewarded with reasonable knowledge to share with my good friends. I would mention that many of us site visitors actually are really endowed to live in a fine community with so many special individuals with valuable solutions. I feel pretty privileged to have discovered your entire weblog and look forward to so many more thrilling minutes reading here. Thanks a lot again for a lot of things. palm angels t shirt

ผู้โพส: palm angels t shirt          วันที่:07 เม.ย. 2566 04:11          (บุคคลทั่วไป:27.153.180.xxx)

X
Loading........

2

I as well as my friends have already been looking through the excellent advice found on the website while then I got a terrible feeling I had not thanked you for those secrets. Those ladies are already totally stimulated to study them and have in effect in actuality been using these things. I appreciate you for truly being really accommodating and for getting these kinds of superb subject areas most people are really eager to be informed on. Our own sincere regret for not saying thanks to earlier. [url=http://www.jordantravisscott.com]jordan travis scott[/url]

ผู้โพส: jordan travis scott          วันที่:02 เม.ย. 2566 00:29          (บุคคลทั่วไป:27.153.182.xxx)

X
Loading........
1

ไปหน้าที่
 


  แสดงความคิดเห็น
 
 
 
ชื่อ
กรุณากรอกข้อความตามภาพ    *ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทุกตัวและมีอักษรภาษาไทยผสม 
อัพโหลดรูปที่นี่ และนำโค๊ด HTML Code มาใส่ในข้อความที่ต้องการ