มีหลากหลายเหตุผลมากมายที่เราไม่ควรรดน้ำต้นไม้ในเวลากลางวัน แต่น้ำสามารถทำการเผาไหม้ใบไม้ได้หรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่ Dr. Karl กำลังทำการศึกษา

มีความเชื่อหนึ่งที่ผมได้ยินมาบ่อยครั้งว่า ไม่ควรที่จะรดน้ำต้นไม้ในสวนช่วงที่มีแสงอาทิตย์แรงๆ ในเวลากลางวัน

ความ คิดที่ยอมรับได้ก็คือ หยดน้ำที่อยู่บนใบไม้นั้นจะทำหน้าที่คล้ายกับเลนส์รวมแสงขนาดเล็ก และทำให้มันรวมแสงของพระอาทิตย์ซึ่งจะก่อให้เกิดรอยไหม้บนใบไม้แรกเกิดได้

และถ้าคุณทำการค้นหาในอินเตอร์เน็ต กว่า 80 เปอร์เซ็นต์จะกล่าวว่า หยดน้ำกับแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันสามารถไหม้ใบไม้ได้

ใน ที่สุด นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ทำการตรวจสอบทฤษฎีนี้และทำการทดลองมัน ซึ่งผลที่ได้ก็คือ อาการไหม้บนใบไม้ที่เกิดจากหยดน้ำนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับใบไม้ที่มีผิว เรียบและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับใบไม้ที่มีขน

ใบไม้ผิวเรียบ

Dr. Adam Egri และทีมวิจัยของเขาจากประเทศฮังการีและเยอรมนีได้ทำการศึกษาผ่านคอมพิวเตอร์ โมเดล และการทดสอบจากใบไม้จริง ในการทดสอบของพวกเขานั้น พวกเขาใช้ทั้งลูกบอลแก้วทรงกลมขนาดเล็กและหยดน้ำ

ในการทดสอบแรกนั้น พวกเขาคลุมผิวของใบไม้ที่มีผิวเรียบด้วยลูกบอลแก้วที่มีขนาดอยู่ตั้งแต่ 2-10 มิลลิเมตร พวกเขาปล่อยให้ถูกแสงอาทิตย์ประมาณ 1-9 ชั่วโมง และแน่นอนมันเกิดรอยไหม้ขึ้นบนใบไม้

ดังนั้นมันดูเหมือนจะเป็นไปได้ เกี่ยวกับความคิดที่ว่าหยดน้ำสามารถที่จะทำการไหม้ใบไม้ได้ เช่นเดียวกับที่คุณคิดคือ ลูกบอลที่ทำจากแก้วนั้นสามารถที่จะรักษารูปทรงไว้ได้ตลอดเวลา แต่สำหรับหยดน้ำนั้นพวกมันจะทำการกระจายตัวออกในแนวราบ ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือ แก้วนั้นสามารถที่จะหักเหแสงได้ดีกว่าหยดน้ำประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์

ดัง นั้นการทดสอบที่สองคือการศึกษาหยดน้ำบนผิวของใบไม้ที่มีผิวเรียบ แต่ไม่ว่าพวกเขาจะปรับตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปรแล้วก็ตาม พวกเขาไม่สามารถที่จะทำให้แสงจากพระอาทิตย์ที่ผ่านหยดน้ำแล้วเกิดรอยไหม้บน ใบไม้ได้เลย

เมื่อแสงอาทิตย์ฉายแสงลงมาตรงๆ แสงจะถูกรวมไว้ใต้หยดน้ำและส่วนด้านในของใบไม้ แต่ยังมีส่วนของน้ำที่อยู่ด้านบนของใบไม้อยู่ ซึ่งจะทำหน้าที่ดูดซับความร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้นจะถูกถ่ายโอนไปให้น้ำ หลังจากนั้น เมื่อน้ำอุ่นขึ้น มันจะทำการระเหยตัวเองไป และเมื่อไม่มีหยดน้ำ ก็จะไม่มีการรวมความร้อนได้ ดังนั้นจึงไม่มีรอยไหม้บนใบไม้ในเวลากลางวัน

แล้ว แสงแดดในยามเช้าและยามบ่ายจะเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อมันเกิดการรวมแสงผ่านหยดน้ำ มันสามารถที่จะทำให้ใบไม้นั้นไหม้ได้หรือเปล่านั้น คำตอบที่ได้ก็คือ ไม่

สำหรับ ในเรื่องของรูปร่างของหยดน้ำนั้นมีผลหรือเปล่า ใบไม้ที่แตกต่างกันนั้นจะมีระดับของความชอบน้ำที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบกับใบไม้จากต้นไม้ที่หลากหลาย ทั้งใบเมเปิ้ล (ใบไม้ที่ชอบน้ำ) และใบจากต้นโรแวน (ใบไม้ที่ไม่ชอบน้ำ)

สำหรับใบที่ชอบน้ำ หยดน้ำจะมีลักษณะที่แบน ขณะเดียวกันใบไม้ที่ไม่ชอบน้ำ หยดน้ำจะมีลักษณะเป็นทรงกลม

ตาม ที่พวกคุณคาดการณ์ไว้ หยดน้ำที่ยิ่งกลมมากเท่าไหร่ในกลุ่มของใบไม้ที่ไม่ชอบน้ำจะรวบรวมความร้อน ได้ดีมากกว่า แต่มันไม่เพียงพอต่อการทำให้ใบไม้เกิดรอยไหม้ได้ ดังนั้นแสงอาทิตย์ที่ฉายผ่านหยดน้ำนั้นไม่สามารถทำการไหม้ใบไม้ที่มีผิว เรียบได้

ใบไม้ที่มีผิวเป็นขน

แล้ว ใบไม้ที่มีผิวเป็นขนหละเป็นอย่างไร ใบไม้ที่มีขนจะเป็นใบไม้ในกลุ่มที่ไม่ชอบน้ำ ในสถานการณ์ที่เหมาะสมนั้น ขนเหล่านี้จะทำการจับหยดน้ำและทำให้มันกระจายตัวในระยะที่เหมาะสมบนใบไม้ ซึ่งทำให้เกิดจุดรวมแสงมายังผิวของใบไม้ได้ เนื่องจากน้ำไม่ได้ติดกับใบไม้ จึงไม่มีการกระจายความร้อน และขนของพวกมันมีลักษณะที่ไม่ชอบน้ำทำให้มันผลักน้ำออกและรักษารูปทรงแบบทรง กลม ซึ่งเป็นรูปทรงที่ดีที่สุดในการรวมแสงอาทิตย์

แต่ขนเหล่านี้ไม่ ชอบน้ำ และลมจะทำการพัดและสั่นให้หยดน้ำบางส่วนออกไป หยดน้ำขนาดเล็กสามารถทำการรวมแสงได้เป็นอย่างดี แต่ยิ่งเล็กเท่าไหร่ ก็ยิ่งระเหยได้เร็วมากเท่านั้น

แม้กระนั้นก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ยังพบรอยไหม้ได้ในบางครั้งซึ่งเกิดจากหยดน้ำบนใบไม้ที่มีผิวเป็นขน

ที่มา: http://www.abc.net.au/science/articles/2016/06/07/4475079.htm

บทความและรูปภาพทั้งหมดเขียนและแปลโดยคุณ
จากเว็บไชต์วิชาการ http://www.vcharkarn.com/vnews/505111
gunhotnewsขอขอบคุณครับ