บุญราศี นิโคลาสบุญเกิด กฤษบำรุง (Blessed Nicholas Bunkerd Kitbamrung)


บทความทั้งหมดเขียนโดยคุณ มุกห่วยๆของเด็กประวัติศาสตร์

gunhotnewsขอขอบคุณครับ


 

บุญราศี นิโคลาสบุญเกิด กฤษบำรุง (Blessed Nicholas Bunkerd Kitbamrung) เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2438 ที่จังหวัดนครปฐม มีนามเดิมว่า "ชุนกิม" เป็นบุตรคนโตของครอบครัว บิดามารดาชื่อ ยอแซฟ โปชัง และอักแนส เที่ยง กฤษบำรุง บุญเกิดได้รับศีลล้างบาปที่โบสถ์นักบุญเปโตร สามพราน ได้รับศาสนนามว่า “เบเนดิกโต” (Benedetto) รับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวงที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2469 ขณะมีอายุได้ 31 ปี เมื่อบุญเกิดได้เป็นบาทหลวงแล้ว ก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจในหลายท้องที่ และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดโนนแก้ว

พ.ศ. 2482 ไทยเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ทางราชการและคนไทยชาตินิยมมีความคิดว่าศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคเป็นศาสนาของฝรั่งเศส ดังนั้น จึงเริ่มทำการเบียดเบียนพวกคริสตัง ทางราชการได้เริ่มสั่งปิดโรงเรียนคาทอลิกและพยายามทำให้พวกคริสตังละทิ้งศาสนา นักเรียนต้องไปเรียนที่โรงเรียนพุทธ มีคำสั่งจากกรมตำรวจเรียกชาวฝรั่งเศสทุกคนที่อยู่ในจังหวัดทางภาคอีสานและภาคตะวันออก ให้เดินทางออกจากจังหวัดดังกล่าวโดยด่วนภายในเวลา 48 ชั่วโมง และคนเชื้อชาติฝรั่งเศสจะอยู่หรือผ่านไปไม่ได้ นอกจากจะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมตำรวจ พระฝรั่งเศสต้องเดินทางเข้ามาอยู่ในพระนคร เจ้าอาวาสที่ปกครองวัดต่างๆ ต้องเปลี่ยนเป็นพระสงฆ์ไทยชั่วคราว พระสงฆ์ฝรั่งเศสบางองค์ถูกทำร้ายร่างกาย มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกตัวเองว่า “คณะเลือดไทย” จากจังหวัดต่างๆ คอยทำการต่อต้านศาสนา ออกใบปลิว และจดหมาย ยุยงให้คนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และห้ามทำศาสนกิจที่เกี่ยวกับคาทอลิกทั้งสิ้น

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2484 บาทหลวงบุญเกิดได้เดินทางจากโนนแก้วถึงโคราช เพื่อรับบาทหลวงเลโอนาร์ดสิงหนาท ผลสุวรรณ เข้ากรุงเทพฯ ด้วยกัน แต่บาทหลวงเลโอนาร์ดได้ฟังวิทยุรายการ “สนทนาของนายมั่น-นายคง” ซึ่งใส่ร้ายโจมตีพวกคริสตัง จึงไปหลบภัยที่วัดหัวไผ่ ชลบุรี ท่านจึงไปวัดบ้านหันเพื่อรับบาทหลวงอัมบรอซิโอ แต่บาทหลวงอัมบรอซิโอก็ไม่อยู่เช่นกัน ดังนั้น เย็นวันที่ 11 มกราคม บาทหลวงบุญเกิดจึงย่ำระฆังที่วัดบ้านหัน เรียกคริสตังมาสวดภาวนาค่ำ และแจ้งให้คริสตังมาฟังมิสซาในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์และเป็นวันฉลองพญาสามองค์ ในระหว่างที่กำลังสวดภาวนาอยู่ มีสมาชิกเลือดไทยไปรายงานแก่นายอำเภอสีคิ้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เช้าวันที่ 12 มกราคม เป็นวันฉลองพญาสามองค์ (The Epiphany of the Lord) บาทหลวงบุญเกิดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ในข้อหา “ตีระฆังผิดเวลา” และบานปลายเป็น “กบฎภายนอกราชอาณาจักร” และถูกตัดสินจำคุก 15 ปี ที่เรือนจำกลางบางขวาง ในระหว่างนี้ท่านยังคงทำงานแพร่ธรรมแก่นักโทษ จนสามารถโปรดศีลล้างบาปแก่นักโทษได้ถึง 66 คน ต่อมาท่านถูกย้ายไปอยู่แดนผู้ป่วยวัณโรค จนติดวัณโรคและถึงแก่มรณกรรมเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2487 ศพของท่านถูกนำไปฝังไว้ที่วัดบางแพรกซึ่งอยู่ใกล้กับเรือนจำ ต่อมา พระสังฆราช เรอเน มารี ยอแซฟ แปร์รอส (René Marie Joseph Perros) ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ ได้ขอนำศพบาทหลวงบุญเกิดมาฝังที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ (ปัจจุบันศพถูกเก็บไว้ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง นครปฐม)

มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ได้ยื่นเรื่องการเป็นมรณสักขีของบาทหลวงบุญเกิดต่อสันตะสำนักในปี พ.ศ. 2535 การสอบสวนดำเนินมาจนถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2543 บาทหลวงบุญเกิดจึงได้รับการประกาศเป็นบุญราศี (blessed/beatus) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 (Ioannes Paulus II)

@นับเก้า
ผู้โพส: gunhotnews
วันที่: 10 พ.ค. 2562 23:45
จำนวนคนเข้าชมทั้งหมด:1238
หมวด: พูดคุย

 

 

 

 


  แสดงความคิดเห็น
 
 
 
ชื่อ
กรุณากรอกข้อความตามภาพ    *ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทุกตัวและมีอักษรภาษาไทยผสม 
อัพโหลดรูปที่นี่ และนำโค๊ด HTML Code มาใส่ในข้อความที่ต้องการ